Over Ons

Wie zijn wij?

Per 2018 opent AKCare zijn deuren voor langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Dit betreft mensen met een somatische, psychogeriatrische, psychische aandoening psychiatrische aandoening of lichamelijke en verstandelijke zintuiglijke handicap. Dit doen we samen met onze uitgebreide team met verschillende diploma’s en jarenlange ervaringen in zorgsector. 

De zorg en ondersteuning door AKCare wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om gebruik te maken van de diensten van AKCare, heeft u een indicatie nodig voor zorg vanuit de WLZ of WMO. De indicatie wordt vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Wij helpen u indien gewenst met het aanvragen van een indicatie.

Heeft u belangstelling voor ons zorgaanbod?
Vraag dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan bij AKCare via email, telefonisch of natuurlijk kunt u langskomen op onze locatie.

Onze hoofdvestiging is gevestigd in Amstelveen tegenover de gemeentehuis. Wij zijn uiteraard ook bereikbaar voor andere regio’s in Nederland door verschillende partnerschappen in dezelfde sector.

 

 

Wij bieden u een zo zelfstandig mogelijk leven, door samen te kijken naar uw situatie.

Klachten:

Het is belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. AKCare heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.

Klachtenfunctionaris:

Als u onverhoopt een klacht heeft, dan kunt u dit schriftelijk of per mail dit bij de zorgmanager kenbaar maken.
Een binnengekomen klacht dient door de zorgmanager te worden opgelost door het nemen van corrigerende en/of preventieve maatregelen. De manager handelt naar eigen inzicht.
Indien de genomen corrigerende en/of preventieve maatregelen voor cliënt en de organisatie een bevredigende oplossing bieden, dient dit schriftelijk te worden vastgesteld op het meldingsformulier.
De manager registreert de klacht, ten einde een jaarlijkse meldingenanalyse op te kunnen stellen.

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, zal de zorgmanager zorgen dat u met de directie in contact komt, die een gepast oplossing zal trachten te vinden. Alle genomen stappen en gegevens zullen zorgvuldig worden genoteerd.

Klachtencommissie:

Als u vindt dat de directie uw klacht niet bevredigend heeft opgelost, kunt u zich wenden tot een klachtencommissie.

De klachtencommissie behandelt uw klacht helemaal opnieuw, om een objectieve beoordeling te waarborgen.

Voor al uw klachten en/of suggesties kunt u zowel per post als per mail indienen;

Per post:
Klachtencommissie AKCare
Postbus 288
3454ZM De Meern

Per mail:
Klachtencomissie@akcare.nl

 

 

Wat is een cliëntenraad?

 Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen.

De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van AKCare.

 Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad.

Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

 

 

Wat kan de cliëntenraad van AKCare voor u doen?

 Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van AKCare, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u klachten en heeft u het gevoel dat de AKCare  hier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van AKCare of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?

Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen.

 

 

Beter thuiszorg is onze missie

to: Als u onze diensten dringend buiten onze openingstijden nodig hebt, bel dan het noodnummer voor hulpdiensten.

+31 (0) 20 – 737 11 41

KvK 72 33 96 24

info@akcare.nl

www.akcare.nl

Bezoekadres:

Bouwerij 95 1185XW Amstelveen