Over Ons

Wie zijn wij?

Per 2018 opent AKCare zijn deuren voor langdurige zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking. Dit betreft mensen met een somatische, psychogeriatrische, psychische aandoening psychiatrische aandoening of lichamelijke en verstandelijke zintuiglijke handicap. Dit doen we samen met onze uitgebreide team met verschillende diploma’s en jarenlange ervaringen in zorgsector. 

De zorg en ondersteuning door AKCare wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Om gebruik te maken van de diensten van AKCare, heeft u een indicatie nodig voor zorg vanuit de WLZ of WMO. De indicatie wordt vergoed vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Wij helpen u indien gewenst met het aanvragen van een indicatie.

Heeft u belangstelling voor ons zorgaanbod?
Vraag dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek aan bij AKCare via email, telefonisch of natuurlijk kunt u langskomen op onze locatie.

Onze hoofdvestiging is gevestigd in Amstelveen tegenover de gemeentehuis. Wij zijn uiteraard ook bereikbaar voor andere regio’s in Nederland door verschillende partnerschappen in dezelfde sector.

 

 

Wij bieden u een zo zelfstandig mogelijk leven, door samen te kijken naar uw situatie.

Klachten:

Het is belangrijk dat u uw klachten, ideeën maar ook waardering aan ons kenbaar maakt. Met uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. AKCare heeft een klachtenregeling die tot doel heeft de afhandeling van een klacht zo correct mogelijk te laten verlopen.

 

 

 

Klachtenfunctionaris:

Als u onverhoopt een klacht heeft, dan kunt u dit schriftelijk of per mail dit bij de zorgmanager kenbaar maken.
Een binnengekomen klacht dient door de zorgmanager te worden opgelost door het nemen van corrigerende en/of preventieve maatregelen. De manager handelt naar eigen inzicht.
Indien de genomen corrigerende en/of preventieve maatregelen voor cliënt en de organisatie een bevredigende oplossing bieden, dient dit schriftelijk te worden vastgesteld op het meldingsformulier.
De manager registreert de klacht, ten einde een jaarlijkse meldingenanalyse op te kunnen stellen.

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, zal de zorgmanager zorgen dat u met de directie in contact komt, die een gepast oplossing zal trachten te vinden. Alle genomen stappen en gegevens zullen zorgvuldig worden genoteerd.

 

Klachtencommissie:

HEB JE EEN KLACHT OVER AKCare?

Laat het ons weten als je ergens niet tevreden over bent. We werken graag samen aan een oplossing.

 

Bij wie kun je terecht met je klacht?

Jij, of jouw wettelijk vertegenwoordiger, kan jouw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

  • Je bespreekt jouw klacht met de betrokken medewerker.Als je een klacht hebt, praat dan bij voorkeur eerst met de persoon die jou de hulp of dienst heeft verleend. Onze medewerker probeert dan samen met jou jouw onvrede weg te nemen en het probleem op te lossen.
  • Melding van jouw klacht aan de klachtenfunctionaris van AKCare.Je kunt met jouw klacht ook direct terecht bij onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris gaat samen met jou op zoek naar een bevredigende oplossing voor jouw klacht. Ook kan de klachtenfunctionaris je informeren over de verschillende mogelijkheden voor het indienen van jouw klacht en de afhandeling daarvan.

Onze klachtenfunctionaris is bereikbaar via het algemene telefoonnummer of schriftelijk per post aan ons kantooradres. Bekijk onze contactgegevens.

Stuur je jouw klacht schriftelijk in? Dan ontvang je binnen een week een schriftelijke reactie van de klachtenfunctionaris over het vervolgtraject van de behandeling van je klacht.

  • Melding van jouw klacht aan de onafhankelijke, externe klachtencommissie.Je kunt er echter ook voor kiezen om jouw klacht direct voor te leggen aan de onafhankelijke externe klachtenportaal waarbij AKCare is aangesloten, namelijk SOLO Partners.

 

Interne klachtenprocedure van AKCare.

Ben je niet tevreden bij een situatie bij AKCare, heb je een klacht? Wij waarderen het als je dit met ons bespreekt, natuurlijk hebben wij hier altijd tijd en begrip voor. Dit zal er altijd voor zorgen dat wij AKCare zullen verbeteren. Misschien is er sprake van een misverstand of een miscommunicatie geval. Uiteindelijk kunnen wij altijd je vragen beantwoorden of we kunnen samen op zoek gaan naar een oplossing. Dus blijf niet alleen met je klacht zitten, maar ga met ons in gesprek. Zo verbeteren we de zorg, niet alleen voor jou, maar ook voor anderen.

Klacht melden bij AKCare
Met een klacht kun je terecht bij één van onze verantwoordelijke medewerkers. Deze zal de klacht met je bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken. Je kunt je klacht ook schriftelijk indienen bij de directie van AKCare. Binnen 5 werkdagen wordt contact met je opgenomen om je klacht te bespreken.

Externe klachtenfunctionaris
Je kunt er ook voor kiezen om je klacht rechtstreeks in te dienen bij de externe klachtenfunctionaris van SoloPartners. De externe klachtenfunctionaris zal je advies geven en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.

WMO (Huishoudelijke Hulp/ Begeleiding/ Dagbesteding)
Valt uw situatie onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gemeente Amsterdam) en u bent niet tevreden over de zorg en of ondersteuning neem dan contact op met AKCare. Komt u er met AKCare niet uit? Neem dan contact op met team klachten en kwaliteit sociaal via telefoonnummer 020-251 4444 of per email naar klachtensociaal@amsterdam.nl

Contactgegevens geschillencommissie Solo Partners
Ridderhof 67
5341HS Oss

085-2010140 info@solopartners.nl www.solopartners.nl

WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) Amsterdam afdeling: ‘klachten sociaal’
Tel: 020-251 4444
Email: klachtensociaal@amsterdam.nl

 

 

Wat is een cliëntenraad?

 Elke zorgaanbieder is wettelijk verplicht een cliëntenraad samen te stellen.

De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van AKCare.

 Een cliëntenraad is een onafhankelijke groep mensen die opkomt voor de belangen van cliënten van een zorginstelling. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten of hun familieleden. Maar ook kennissen van cliënten kunnen deelnemen aan een cliëntenraad.

Het doel van een cliëntenraad is het bevorderen van de medezeggenschap van cliënten. Dat wil zeggen dat iedere cliënt zijn mening kan geven via de cliëntenraad van zijn zorgaanbieder. De cliëntenraad maakt het dus mogelijk dat cliënten invloed hebben op het beleid van de organisatie.

 

 

Wat kan de cliëntenraad van AKCare voor u doen?

 Via de cliëntenraad kunt u aangeven wat u vindt van AKCare, maar wat betekent dit nou in de praktijk? Heeft u klachten en heeft u het gevoel dat de AKCare  hier te weinig aan doet? Heeft u een wens waarvoor u geen gehoor vindt bij de organisatie? Heeft u opmerkingen over het beleid van AKCare of vindt u dat er bepaalde zaken verbeterd kunnen worden?

Voor al dit soort zaken kunt u terecht bij de cliëntenraad. Iedere vraag of opmerking wordt serieus genomen.

 

 

Beter thuiszorg is onze missie

to: Als u onze diensten dringend buiten onze openingstijden nodig hebt, bel dan het noodnummer voor hulpdiensten.

+31 (0) 20 – 737 11 41

KvK 72 33 96 24

info@akcare.nl

www.akcare.nl

Bezoekadres:

Bouwerij 95 1185XW Amstelveen